Stressreduktion og -håndtering med mindfulness for private, virksomheder og organisationer Stressreduktion og -håndtering med mindfulness for private, virksomheder og organisationer
"Vi har i C.F. Møller valgt at have et in house forløb i stresshåndtering med mindfulness, for at gøre det nemt for vores medarbejdere at deltage samt pointere, at vi i C.F. Møller har fokus på at hjælpe vores medarbejdere med værktøjer til bedre balance i hverdagen.

Vi har indtil videre været igennem 2 forløb udviklet af Life in Motion, da der har været stor interesse for at deltage fra vores medarbejder. Vores erfaring med mindfulness er, at det giver vores medarbejdere en ro, indsigt og værktøjer til at håndtere pressede situation i hverdagen, hvad end det er i arbejds- eller privatlivet.

Anne Marie Beck fra Life in Motion har været en god og fleksibel samarbejdspartner i forhold til at skabe gode og udbytterig mindfulness-forløb, som har passet til vores behov og rammer."

HR-konsulent ved C.F. Møller, Camilla Ginnerskov

CF Møller Logo

 

Virksomhederne siger

Kundeudtalelser om workshops, temadage og kurser:

"The first thing I noticed about Anne Marie is her calm, clear speaking voice. She has an incredible way of helping guide people to clear and focus the minds and relax the bodies ofher workshop attendants. I was honored also to work with Anne Marie in a context of an experimental group discussion around public art at the ARoS Museum in Aarhus, Denmark. 

Anne Marie was so incredibly open to the idea, it was an inspiration!

She lead us in both a profound collaborative listening exercise and an insightful, deepening guided meditation. She is much more than a Mindfulness Teacher, she has such a singular sense of creativity and openness. Truly it was a joyful and centering experience to work with Anne Marie!'

Will Owen
Artist,composer,designer and curator based in Queens, NY and Philadelphia, PA.  
Flux Factory


”På Dokk1 bestod Ro & Ord af guidet meditation ved Anne Marie Beck og poesioplæsning ved en bibliotekar. Det var en god kombination af afslapning og refleksion, der udgjorde en god start på ugen for både ansatte og borgere. I løbet af forløbet kom flere og flere til, hvilket kun understregede behovet for at tømme sit hoved og mærke sig selv’ – særligt en mandag morgen.”

Daniel Boysen Pedersen
Forfattter, poet og bliotekar, Dokk1  "Through the first half of the year 2015, International Community offered Mindfulness courses tailored primarily to international spouses and accompanying partners of expatriates living in Aarhus and vicinity. The course was developed and carried out by Anne Marie Beck. 
Anne Marie was very engaging and open to the needs of all participants and offered very good guidance and support. As a teacher Anne Marie is excellent, inspiring, patient and professional."

Tiny Maerschalk Head of International Community Aarhus


"Erhverv Aarhus/International Community gennemførte et Mindfulness kursus. Fokus i kurset var stress-reduktion gennem Mindfulness. Alle medarbejdere fik en række værktøjer, der gør dem bedre i stand til at håndtere samspillet mellem de mange interessenter, som er en del af arbejdsopgaverne i et stort projekt som modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Vi oplevede Anne Marie Beck som en kompetent og teoretisk velfunderet instruktør."

Bente H. Steffensen Direktør/Director

"Anne Marie Beck, Life in Motion har i forsommeren 2015 afholdt et mindfulness kursus hen over 8 uger på vores tegnestue. Kurset havde ugentlige sessioner af 2,5 timer. At kurset var en succes hos os deltagere er tydelig, da kurset nu gentages efter sommerferien.
Tænk, i en sen alder at finde ud af, at der er andre måder at trække vejret på end den man hidtid har benyttet, og at en positiv virkning er tydelig. At smagen af chokolade, te, kaffe m.m- øges i intensitet og nydelse, ved at smage "the mindfull way". Og at enkle yoga øvelser og stræk kan gøre godt på krop og sind.
Ofte sluttede Anne Marie sine fine skildringer og betragtninger af med at sige "giver det mening?" Jeg kan bare sige, - ja, det gør det, og det gælder både kurset og de anvendelige øvelser og 'leveregler' man får med derfra."

Tom Danielsen
Partner, Arkitekt MAA, RIBA, C.F. Møller Architects"Anne Marie Beck har i 2014 løst opgaver som Mindfulness instruktør for TUCJOB ApS i Vejle, som arbejder med ledige, sygedagpengemodtager og borgere i ressourceforløb.
Anne Marie er yderst kompetent på sit område og en meget behagelig og fleksibel samarbejdspartner. Om Anne Maries undervisning siger kursisterne bl.a. i deres evalueringer:

"Hun har en fantastisk faglighed og man mærker tydeligt hendes viden og ballast"

" Jeg er blevet bevist om min krop, tanker, følelser samt vejrtrækning"

" Jeg bruger Mindfulness hver dag nu, og oplever mindre stress og muskelspændinger - mere indre ro, bedre humør samt dybere og friere vejrtrækning"

For at fremme TUCJOB`s øvrige medarbejderes indsigt i  Mindfulness og dets virkninger, har Anne Marie lavet et indlæg på et personalemøde, hvor hun på en meget kompetent og behagelig måde gav sin viden videre.
Anne Marie kan varmt anbefales som såvel instruktør som indlægs-holder."

Joan Madsen
Afdelingsleder, TUCJOB ApS, Vejle

"Our school was able to bring Anne Marie Beck to run a couple of days of Professional Developement (PD) on Mindfulness.
The PD was for Grade Level Leaders in the school who are in charge of the PSHE curriculum for each Grade Level in our school (9-12). Anne Marie was excellent in providing our staff with not only an overview of the reasons for using Mindfulness, but she gave each of the participants in the course concrete experience of the power of Mindfulness.
Each session that she ran over the course of two days involved practical experiences with the techniques. At the end of the two days we all felt that we not only understood what Mindfulness is but also understood why it is important to make it an element of a school's curriculum.
Anne Marie embodies the tenets of Mindfulness in her way of being. She was a fascinating, gracious and inspiring person to have been in our school."

Martin Peel, IB Coordinator and Assistant Principal - Pastoral
The International School of Zug and Luzern, Switzerland
 "Jeg har brugt Anne Marie som personlig mindfullness coach i forbindelse med at gøre mit arbejdsliv mere fokuseret og effektivt, få styr på tanker og prioriteter og find ro, når jeg skulle præstere personligt i offentlige sammenhænge. Jeg fik blandt andet skræddersyet øvelser, som jeg kan bruge i et hektisk arbejdsliv - så det netop bliver mindre hektisk - og mere produktivt og positivt. Jeg bruger mindfullness næsten dagligt i forskellige former. Og det fungerer. :-) "

Sander Jensen
Managing director, Process Ink and Small Giant"Vi har haft fornøjelsen af at have Anne Marie Beck på besøg til et regionsmøde, hvor hun på fornem vis havde til opgave på begrænset tid at give os indblik i mindfulness, herunder at blive opmærksom og nærværende i nuet, endvidere gennem fokuserede opmærksomhedsøvelser at få en forståelse og indsigt i egne tanker og følelser i forbindelse med stress, således at stress'en ikke eskalerer. Vi synes, at Anne Marie Beck på bedste vis og på letforståelig måde fik formidlet budskabet med stor dybde og samtidig gav os noget brugbart at tage med både til eget og til kollegaers brug."

Jesper Lund
PwC | Regionsleder og Partner, PricewaterhouseCoopers, Aarhus
"Vi arbejder i en hektisk virksomhed, hvor det undertiden kan være svært at holde fokus på enkeltsager.
Gennem 6 morgen sessioner på arbejdspladsen i mindfulness, lærte vi kunsten at holde fokus gennem åndedrættet. Vi lærte at undgå "stressspiralen", ved at træde til side og bruge 3 minuter til at meditere og finde tilbage til balancen.
Er rigtig godt værktøj, når der er mange bolde i luften."

Birgitte Hempler
Personalechef, Jysk Rejsebureau, Aarhus"Tilbagemeldingerne fra kursisterne fra forårets kursus har været meget positive. 72 % af deltagerne følte de havde fået  et personligt udbytte af kurset, og hele 81 % ønsker at deltage på et tilsvarende kursus igen - og alle disse vil anbefale kurset til andre."

Jakob Hanh
Afdelingschef, Danmarks Rejsebureau Forening, København
"Vi har haft Anne Marie til heldags workshops rundt i landet og har haft forskellige deltagere hver gang - forskellig alder, forskellig baggrund, uddannelse mm. Anne Marie har været i stand til at formidle stoffet på en interessant og involverende måde så alle har haft et rigtig godt udbytte af dagen.
Mange har det givet lyst til at fortsætte med at få større kendskab til mindfulness. Alle har haft stor glæde af det i deres dagligdag og specielt studerende, der har brugt det i stresssituationer som eksamener, så de har kunnet kontrollere deres stress dvs afstresse.
Introduktionen var på et godt niveau, da mange af os tænkte, 'puha skal vi nu til at meditere alt det navlepilleri gider vi ikke', men det gad vi jo godt alligevel, da hendes metoder var rigtig gode og forståelige for alle, så god underviser, spændende metode."

Hanne Schønroch Jørgensen
Formand for LAK brancheforening i HK
"Samarbejdet med Anne Marie Beck har bidraget til den mentale omstillingsproces hos ledere, der er i gang med et treårigt udviklingsprogram, hvor mindfulness blev koblet ind i et intensivt coachingforløb.

Anne Marie tilbød med mindfulness den enkelte et stærkt mentalt redskab til at holde fokus og skabe rum. Mindfulness er et praktisk og vedkommende redskab, som harmonerer godt med coaching.

Fagligheden er i orden og Anne Marie udviser en harmoni mellem det sagte og det gjorte, med en meget anerkendende undervisningsstil.

Det, jeg har set, er ledergrupper der blev udfordret på deres evne til at være nærværende og give sig tid. De blev udfordret på et helt andet plan end de var vant til - og end jeg normalt ser i mit konsulentvirke.

En meningsfuld forstyrrelse, der repræsenterer en ny måde at perspektivere det nye paradigme, ledere står over for."

Hanne Schønroch Jørgensen
Formand for LAK brancheforening i HK
"Temadagen med titlen "Styrke og modstandskraft gennem positiv psykologi og Mindfulness" med Ulla Schade og Anne Marie Beck gav en en dejlig og anderledes måde at kigge "organisation" på.

Øvelserne var vedkommende - det var dejligt at få kroppen (ikke kun hovedet) aktiveret i budskabet

En spændende måde at kombinere mindfullness og kommunikation mere bredt

Både Ulla og Anne Marie sørgede for at "spille bold" med deltagerne, temaer blev sendt til diskussion / drøftelse blandt deltagerne."

Ruth Fibiger
Mødrehjælpen i Århus"I vores virksomhed, arbejder vi med forebyggelse af stress for vores ansatte. Derfor deltog vi i et målrettet kursus, hvor vi beskæftigede os med mindfulness som et redskab til at være fokuseret og nærværende med den kunde vi sidder med, og ikke lade sig stresse af den lange kø på telefonen eller de mange mails der hele tiden løber ind.
Kurset var udbytterigt og meget givende gennem lette øvelser og formidlingen om hvordan vi kan passe på os selv, og hinanden, i det meget travle perioder."

Birgitte Hempler Jacobsen
Personalechef, Jysk Rejsebureau, AarhusSamarbejdspartner siger :

"Anne Marie og jeg har haft et samarbejde om at udvikle og undervise i Mindfulness Baseret Stress Reduktion, med mindfulness og yoga.

Anne Marie har været en uvurderlig samarbejdspartner som med viden, interesse og ihærdighed har været en væsentlig drivkraft i udviklingen af kursusforløbene."

Leif Vedel Sørensen
Speciallæge i psykiatri og kognitiv psykoterapi, Kognitiv Klinik


'Det har været en meget stor glæde og inspiration at arbejde og undervise sammen med Anne Marie på hendes 8- ugers mindfulness forløb i Life in Motion.

På kurserne præsenterede jeg ny forskning, blandt andet foretage her i Aarhus, der viser at de celler og de dele af hjernen der bliver påvirket af stress, kan genvinde deres sundhed og aktivitet gennem meditation.

Anne Maries mangeårige erfaring med mindfulness, hendes evne til at fornemme og mærke sine kursister og hendes store livsglæde, skaber et miljø med tryghed og varme, hvor det er muligt at komme i dybden og arbejde med det som betyder allermest for den enkelte"

Jesper Dahlgaard 
Docent, Forskningsleder,
Cand.scient, Ph.D., Master i Positiv Psykologi 


"Over the last 8 years I have worked with Anne Marie, developing and offering 8-week mindfulness and yoga courses, 1-day silent retreats, and monthly drop-in mindfulness and yoga sessions.
Anne Marie is a throughly competent and professional business partner whose work and education are grounded in evidence-based research in mindfulness. She is passionated about her work and very skilled in delivering and teaching participants and clients to utilize these tools, whenever they meet their challenges.
Her teaching fully encompasses the ethics of mindfulness in creating a space for participants to explore and learn, and in an atmosphere of humour, respect and acceptance of the individual."

Mai Nichol,
Yoga teacher and physiotherapistReferencer

Jeg har gennem de sidste mange år samarbejdet med flere større private og offentlige virksomheder og organisationer.

Nedenstående referencer er efter aftale med mine klienter og kunder.


 • Tirsdagskunst. Oplæg om Mindfulness og Kunst i samarbejde med Birgit Pedersen Formidlingsinspektør, ARoS Kunstmuseum
 • C.F. Møller, Aarhus - In House 8 ugers kurser i stressreduktion
 • Erhverv Aarhus, International Community. 4-week intensive course in Mindfulness specifically designed for Expat partners/spouses and graduates.Et EU finansieret projekt iværksat af International Community og Erhverv Aarhus
 • TUCJOB ApS, Vejle
 • eBay Classifieds Group, Aarhus
 • The International School of Zug and Luzern, Baar, Schweiz
 • Aalborg University College Nordjylland
 • Region Syddanmark, Sundhedsområdet, Afdelingen for kvalitet og forskning, Vejle
 • Danmarks Rejsebureau Forening, København
 • Price Waterhouse Coopers, Aarhus
 • Folkeuniversitet, Aarhus, Emdrup, Herning og Aalborg
 • Landbrug og Fødevarer, Videnscenter, Axelborg. København
 • Jysk Rejsebureau, Aarhus
 • Lokalcenter Carl Blochs Gade, Aarhus. Ledertemadag
 • Center for Døve. Tolke, konsulenter og rådgivere i Aarhus og Aalborg
 • Jysk Psykologcenter, Aarhus
 • Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice
 • Mødrehjælpen, Aarhus
 • Landsforeningen for Kommunikation, LAK (HK) over hele landet
 • Institut for Dynamisk Lederskab, IDL
 • TACK International A/S
 • Dansk Journalistforbund, København.
 • Dansk Journalistforbund, Freelancegruppen
 • UPDATE, Journalisthøjskolens center for efter- og videreuddannelse
 • Psykoterapi Aarhus

Jeg afholder løbende foredrag og workshops for virksomheder, organisationer og foreninger, hvorfor referencelisten ikke er udtømmende.

 
Life in Motion -(+45) 28 70 76 47 - beck@lifeinmotion.dk - Mejlgade 28, Aarhus C